PERSONVERNPOLICY

Beko Nordic AS (Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo, Norway) og sine tilknyttede selskaper (“vi” eller “oss”) er opptatt av å ivareta ditt personvern. Denne Personvernpolicyen beskriver hvordan vi bruker, deler, beskytter og ellers behandler, i vår rolle som behandlingsansvarlig, Personopplysningene (som definert nedenfor) vi kan samle inn som er relatert til deg i forbindelse med din bruk av denne nettsiden og alle andre nettsider som viser denne Personvernpolicyen. Vi er en medlem av Arcelik-konsernet. Mer informasjon om Arcelik-konsernet finnes på www.arcelikas.com.

Denne Personvernpolicyen har blitt utformet i lys av EUs personvernforordning ("GDPR"). Vi er opptatt av å følge GDPR i alle databehandlingsoperasjoner i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og der GDPR ellers får anvendelse.

Nettstedene er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger relatert til barn.

Vi kan komme med supplerende Personvernpolicyer i bestemte tilfeller når vi samler inn eller behandler Personopplysninger om deg. Disse supplerende erklæringene bør leses sammen med denne Personvernpolicyen.
 

Hvilke Personopplysninger vi kan samle inn

“Personopplysning” innebærer enhver informasjon som kan brukes, alene eller i kombinasjon med annen informasjon, for å identifisere deg. Vi kan samle inn Personopplysninger relatert til deg som følger:

 • Hvis du bruker Nettstedene, f.eks. for å opprette en konto, be om informasjon eller delta i en konkurranse, en kampanje eller en undersøkelse, eller kjøpe et produkt eller en tjeneste fra oss, kan du måtte oppgi ditt navn, etternavn, adresse,  telefonnummer, epostadresse, alder, betalingsinformasjon, tittel, markedsføringsinnstillinger, og informasjon om ditt produkt som krever service (for eksempel produktkode, oppdagede feil og reparasjoner),
 • Hvis du skriver en kommentar på en av våre sider på sosiale medier-plattformer (f.eks. en forespørsel om våre produkter ved hjelp av Facebook-veggen vår), kan vi lagre kommentaren, herunder eventuelle Personopplysninger i kommentaren (f.eks. navnet ditt og noen av opplysningene nevnt ovenfor i forrige avsnitt),
 • Vi kan også motta Personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter, blant annet tredjepartsforhandlere hvis du kjøper produktene våre via slike tredjeparter eller fra leverandører som leverer analyser, for eksempel Google, og annonseringsnettverk (se Cookiepolicyen vår på https://www.blomberg.no/cookies for mer informasjon).
 • Nettstedene kan også automatisk samle inn informasjon om din nettleser eller mobile enhet. Vi kan bruke informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologier for å hjelpe oss å forstå din aktiviteten på Nettstedene. Dataene vi automatisk samler inn, inkluderer type nettleser eller mobil enhet, operativsystemet ditt, IP-adressen din, nettadressene til destinasjonssiden og nettsiden du kom fra, tidspunktet og datoen for bruken av Nettstedene og søkeordene du brukte til å nå Nettstedene. For mer informasjon om informasjonskapsler og lignende teknologier vi bruker på Nettstedene, se Cookiepolicyen vår på https://www.blomberg.no/cookies

I tillegg samler vi inn, bruker og deler aggregerte data, slik som statistiske eller demografiske data, for ulike formål. "Aggregerte data" innebærer informasjon som kan avledes av Personopplysningene dine, men som ikke direkte eller indirekte kan avsløre identiteten din, f.eks. aggregerte data relatert til alle besøkende på vår nettside. 
 

Hvordan vi bruker Personopplysningene dine

I den grad det er tillat i lovgivningen, bruker vi Personopplysningene dine til følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:
 

Nødvendighet på grunnlag av avtale

Vi kan behandle Personopplysningene dine når det er nødvendig for å inngå en avtale med deg for levering av produktene eller tjenestene våre eller for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til avtalen. For eksempel kan det være nødvendig at vi behandler Personopplysningene dine for å:

 • levere produktene og tjenestene som du har bedt om på Nettstedene, telefon eller via tredjepartsforhandlere, herunder ved å gjennomføre bestillinger, ta betalinger, levere kataloger, bestille returer og kreditt, reparere produkter, sende reservedeler og tilbehør, og gi deg garanti for et produkt du har kjøpt;
 • administrere og opprettholde forholdet vårt med deg, herunder svare på en forespørsel, spørsmål eller kommentar fra deg og tilby annen kundestøtte til deg, og
 • tillate deg å delta i en konkurranse, kampanje eller et arrangement som promoteres av oss og /eller samarbeidspartnere våre.

Dersom du ikke gir oss visse Personopplysninger for behandlingene som beskrevet ovenfor, kan det hende av vi ikke kan levere de forespurte tjenestene eller produktene.
 

Rettslig forpliktelse

Vi kan være lovpålagt å samle inn og behandle bestemte Personopplysninger om deg. For eksempel kan det hende at vi behandler Personopplysningene dine til å:

 • gi deg garanti for produktet du har kjøpt.

Dersom du ikke gir oss visse personopplysninger for behandlingene som beskrives ovenfor, vil vi ikke kunne levere de forespurte tjenestene eller produktene.
 

Våre berettigede interesser

Vi kan behandle Personopplysningene dine når det er nødvendig basert på de berettigede interessene vi har som en bedrift, herunder å administrere, promotere og forbedre virksomheten vår og håndtere vår risiko. For eksempel kan vi behandle Personopplysningene dine for å:

 • gjennomføre analyser og markedsundersøkelser for å gjøre det mulig for oss til å forbedre Nettstedene og produktene og tjenestene våre og Arcelik-konsernets, f.eks. ved å ta kontakt med deg for å få tilbakemelding om kvaliteten på vår reparasjonstjeneste;
 • formidle viktige beskjeder til deg, blant annet informasjon om endringer i Nettstedene og tjenesteoppdateringer;
 • informere deg om våre nye produkter, tjenester og spesialtilbud som vi tror du vil oppleve som nyttig ved å sende markedsføringsmeldinger, herunder nyhetsbrev, via e-post, SMS, telefon og/eller andre lignende elektroniske kommunikasjonsmidler, med mindre ditt samtykke er påkrevd for slik kommunikasjon (se nedenfor). Dersom du foretrekker å ikke motta slik kommunikasjon, følger du bare instruksjonene for å melde deg av i markedsføringskommunikasjonen du mottar, eller kontakt oss som beskrevet nedenfor.
 • opprette en profil om deg for å hjelpe oss å tilpasse produktene og tjenestene våre og markedsføringskommunikasjonen vår til deg, og
 • forhindre og oppdage ulovlig oppførsel og beskytte eller håndheve våre juridiske rettigheter, for eksempel forsvare selskapet ved rettslige tvister.
   

Ditt samtykke

Vi kan også be om, enten direkte eller gjennom tredjeparter vi stoler på, ditt spesifikke samtykke til å behandle dine Personopplysninger, for eksempel når du velger å motta meldinger med direkte markedsføring fra oss og for å dele Personopplysningene dine med våre tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere som kan ta kontakt med deg fra tid til annen for å holde deg oppdatert med de siste nyhetene og tilbudene via telefon, tekstmelding eller e-post.

Dersom vi har bedt om ditt samtykke til å behandle Personopplysningene dine, kan du når som helst trekke det tilbake ved å ta kontakt med oss på adressen som er listet opp nedenfor under avsnittet "Hvordan du kan kontakte oss" uten at det påvirker lovligheten av behandlingene som var basert på samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

Dersom du gi oss tredjeparters personopplysninger (for eksempel når du bestiller en produkt som skal leveres til tredjeparten), må du sørge for at du informerer den relevante tredjepart før du deler personopplysningene med oss, ved å vise dem denne Personvernpolicyen, forklare at personopplysningene deres skal bli behandlet i samsvar med denne Personvernpolicyen, og få samtykke, når det er hensiktsmessig.

 

Deling av Personopplysningene dine med tredjeparter

I prinsippet hverken utleverer eller deler vi Personopplysningene dine med tredjeparter.  Vi kan imidlertid utlevere Personopplysningene dine til tredjepart i de følgende tilfellene:

 • Andre Arcelik konsern bedrifter.  Vi kan dele Personopplysningene dine med andre selskaper som tilhører Arcelik-konsernet, herunder morselskapet vårt, Arcelik A.S. i Tyrkia, som kan bruke Personopplysningene dine for formål og på en måte som er i overensstemmelse med informasjonen angitt i denne Personvernpolicyen. Spesielt vil Arcelik A.S. behandle noen av Personopplysningene dine for analyse- og rapporteringsformål på et globalt nivå, basert på sine berettigede interesser i å utvikle Arcelik-konsernets virksomhet og etterleve lokale regler og forskrifter. Arcelik A.S. kan utlevere Personopplysningene dine til tredjeparter (blant annet tjenesteleverandører, agenter og offentlige myndigheter og institusjoner) der det er nødvendig for Arcelik A.S. for å lovlig utføre sin virksomhet i samsvar med formålene som er angitt ovenfor og som påkrevd og tillatt i henhold til gjeldende lov.
 • Tjenesteleverandører.  Vi kan utlevere Personopplysningene dine til bedrifter som leverer tjenester til oss og konsernselskaper våre, blant annet bedrifter som opererer Nettstedene på vegne av oss eller leverandører som leverer bestillinger til deg. Tjenesteleverandørene er forpliktet til konfidensialitet angående dine Personopplysninger og har ikke adgang til å bruke Personopplysningene dine til noe annet formål enn å gjennomføre tjenestene de utfører for oss.
 • Tredjeparter, som påkrevd av lov. Vi kan utlevere Personopplysningene dine til en tredjepart dersom det er nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse eller en avgjørelse fra en rettsinstans, en offentlig myndighet eller et regjeringsorgan, eller dersom utlevering er nødvendig for nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre tilfeller av viktig offentlig interesse.
 • Samarbeidspartnere.  Vi kan utlevere Personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere dersom det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg, for eksempel ettersalgstjenester eller reparasjonstjenester til produktene og tjenestene du har kjøpt fra oss.
 • Tredjeparter i forbindelse med forretningssalg. Dersom vi foretar et salg eller en overføring av eiendeler, eller på andre måter er involvert i fusjon eller overføring av virksomheter / eiendeler, kan vi overføre Personopplysningene dine til en eller flere tredjeparter som en del av den transaksjonen.
 • Andre tredjeparter, med ditt samtykke.  Vi kan også dele Personopplysningene dine med andre tredjeparter når du samtykker til delingen.
   

Internasjonale overføringer av Personopplysningene dine

Når vi deler Personopplysningene dine med våre tilknyttede selskaper eller andre bedrifter som vi har kontraktssamarbeid med (som beskrevet i avsnittet ovenfor om Deling av Personopplysningene dine med tredjeparter), kan slike selskaper være lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) i land med lovgivning for beskyttelse av Personopplysninger som er annerledes enn lovene i ditt hjemland. Blant annet vil vi overføre Personopplysningene dine til konsernselskapene våre i Tyrkia, som inkluderer Arcelik A.S.

Før Personopplysningene dine overføres utenfor EØS, skal vi iverksette tiltak for å sikre at slike opplysninger blir gitt samme beskyttelsesnivå som i henhold til gjeldende personvernlovgivning i EØS. For overføringer av opplysninger utenfor EØS benytter vi passende garantier når det er påkrevd, slik som EUs standardavtaler for overføringer vedtatt av EU-kommisjonen, og vil gjøre en kopi tilgjengelig for deg på din forespørsel.

Arcelik A.S. kan videre overføre Personopplysningene dine til tredjeparter lokalisert i land som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Slike overføringer vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende lover, herunder, når det er aktuelt, kontraktsmessige krav som er fastsatt i EUs standardavtaler for overføringer.
 

Oppbevaring av Personopplysningene dine

Dine Personopplysninger beholdes kun så lenge det er rimelig nødvendig for de formål som er angitt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover, herunder for å oppfylle eventuelle krav i lov, i forskrift, for regnskap eller rapportering.
 

Iverksatte Sikkerhetstiltak for Personopplysningene dine

Vi tar rimelige forhåndsregler for å beskytte Personopplysningene dine mot tap, misbruk eller endring. Blant andre tiltak, sørger vi for sikkerheten til Personopplysningene dine ved hjelp av kryptering, passordbeskyttelse og ellers å begrense tilgangen til Personopplysningene dine.

Dessverre er overføringen av informasjon via Internett ikke helt sikker. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte Personopplysningene dine slik påkrevet av lov, kan vi ikke garantere sikkerheten til Personopplysningene dine som overføres til oss ved hjelp av usikrede midler; enhver slik overføring er på din egen risik
 

Dine rettigheter til Personopplysningene dine

Du har de følgende rettighetene med hensyn til Personopplysningene dine som vi og Arcelik A.S. behandler, underlagt vilkårene angitt i gjeldende lovgivning:

 • å bli kjent med hvorvidt Personopplysningene dine behandles av oss / Arcelik A.S. og å be om en kopi av Personopplysningene dine og informasjonen knyttet til behandlingen av Personopplysningene dine, blant annet formålene for behandlingen av Personopplysningene dine og tredjepartene som Personopplysningene dine er utlevert til;
 • å be om retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger;
 • å be om sletting av Personopplysningene dine eller begrensning av behandlingen av Personopplysningene dine;
 • å protestere mot vår behandling av Personopplysningene dine;
 • å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt;
 • under visse forhold, å be om dataportabilitet, og
 • å klage til den gjeldene tilsynsmyndigheten for personvern.

For å utøve din rettigheter, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i avsnittet nedenfor om Hvordan du kan kontakte oss.
 

Tredjeparters nettsteder og innhold

Tredjeparter, og deres nettsteder som du kan besøke etter å ha klikket på en lenke fra [vår nettside] [Nettstedene], kan ha mindre strenge retningslinjer for personvern. Vi har ikke kontroll over disse retningslinjene og vi oppfordrer deg til å lese deres Personvernpolicyer før du avgir noe personlig identifiserbar informasjon til slike sider.
 

Hvordan du kan kontakte oss

Vil du lære mer om våre behandlingsoperasjoner og vår forpliktelse til denne Personvernpolicyen, kan du kontakte oss ved å sende en epost til norge(at)Blomberg(dot)com. Du kan også skrive et brev til oss:

Beko Nordic AS (Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo, Norway)

Dersom du har spørsmål om behandlingsoperasjonene til morselskapet vårt, Arcelik A.S., kan du kontakte dem ved å sende en epost til dataprivacy.no(at)arcelik(dot)com.

Du kan også skrive et brev til dem:

Arcelik A.S., Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce-34445, İstanbul, Turkey.
 

Endringer i Denne Personvernpolicyen

Vi kan endre og oppdatere denne Personvernpolicyen fra tid til annen. Enhver endring i vår Personvernpolicy vil legges ut på denne siden. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer eller tillegg til denne Personvernpolicyen, og vil gi deg en kopi av den endrete Personvernpolicyen ved bruk av din e-postadresse som er gitt til oss, eller gjennom andre passende midler som sørger for at du vil bli varslet om eventuelle endringer i denne Personvernpolicyen.

 

Denne Personvernpolicyen ble sist endret 01.02.2024

 

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing