VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser for bruk av Blomberg-webområdet

Velkommen til webområdet for Blomberg. Les disse vilkårene nøye før du bruker dette webområdet ("området"). Dette området kan bare brukes for informasjonsformål. Ved å gi ditt samtykke og bruke området eller laste ned materialer fra området godtar du å følge vilkårene og betingelsene (“bruksvilkårene”) som er beskrevet i denne merknaden. Hvis du ikke godtar å følge disse vilkårene og betingelsene, må du ikke gi ditt samtykke eller bruke eller laste ned materialer fra området.

Klikk her hvis du vil lese mer om bruk av informasjonskapsler ("cookies") på dette webområdet.
 

Lisens

Underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen gir Blomberg deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, begrenset rett til tilgang, bruk og visning av dette området og materialene der. Du godtar å ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av webområdet på noen som helst måte.

Blomberg autoriserer deg til å vise og laste ned informasjon ("materialer") på webområdet for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av eiendomsrett til materialer og kopier av materialene og er underlagt følgende begrensninger: 1) du må bevare, på alle kopier av materialene som lastes ned, alle copyrightmerknader og proprietære merknader som finnes i materialene; 2) du kan ikke endre materialene på noen måte eller reprodusere eller vise, utføre eller distribuere offentlig eller på annen måte bruke eller kommunisere dem for noe offentlig eller kommersielt formål; og 3) du må ikke overføre materialene til noen annen person med mindre du varsler dem om det, og de godtar forpliktelsene som oppstår fra disse bruksvilkårene og -betingelsene. Du godtar å overholde alle tilleggsbegrensninger som vises på webområdet, som kan oppdateres fra tid til annen. Dette webområdet, medregnet alle materialer, er copyrightbeskyttet og beskyttet av verdensomspennende copyrightlover og -traktater. Du godtar å overholde alle globale copyrightlover gjennom din bruk av dette webområdet og forhindre enhver uautorisert kopiering av materialene. Med mindre noe annet er uttrykkelig uttrykt i dette dokumentet, gir ikke Blomberg deg noen uttrykte eller underforståtte rettigheter ifølge noen lovgivning som omhandler patenter, designer, varemerker, copyright eller forretningshemmeligheter.
 

Brukerkontoer

Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til visse begrensede områder på webområdet. I slike tilfeller må du fullføre registreringsprosessen ved å tilby oss komplett og nøyaktig informasjon som angitt på det aktuelle registreringsskjemaet. Du må også velge et passord. Du er selv ansvarlig for å holde passordet og kontodetaljene hemmelige. Videre er du ansvarlig for all aktivitet som skjer på nevnte konto. Du godtar å varsle Blomberg umiddelbart hvis det forekommer uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Blomberg kan ikke holdes ansvarlige for tap som oppstår fordi andre personer bruker passordet ditt eller kontoen din.
 

Brukergarantier

Du står inne for og garanterer at du ikke vil bruke webområdet i samsvar med denne avtalen, medregnet lovene og bestemmelsene i denne avtalen, og vil overholde alle eksisterende og fremtidige policyer og regler for området. Du godtar at du ikke vil bruke webområdet til å: (a) overføre søppelpost  eller uønsket kommunikasjon; (b) fremstille deg som Blomberg eller noen andre; (c) etterligne overskrifter eller på annen måte manipulere innhold som overføres gjennom webområdet; (d) villede om din tilknytning til en person eller enhet; (e) opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke webområdet; (f) delta i aktiviteter som ellers ville krenke noen gjeldende lover, (g) poste eller overføre noen materialer som på noen måte krenker eller bryter rettighetene til andre eller som er ulovlig, krenkende, vulgær eller på andre måter kontroversiell, vulgær eller som inneholder annonsering eller kjøpsoppfordring knyttet til produkter eller tjenester; (h) samle inn eller lagre personlige data om andre brukere med mindre du er spesielt autorisert av slike brukere, eller (i) ikke respektere tilbaketrekking av en slik autorisasjon som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder ovennevnte, kan du ikke bruke dette webområdet. Blomberg er ikke lovlig bundet og forbeholder seg alle juridiske rettigheter i tilknytning til slik manglende overholdelse.

Hvis du krenker bruksvilkårene, kan du bli ansvarlig for å betale erstatning til Blomberg og des tilknyttede selskaper som en følge av dine handlinger.
 

Endringer

Blomberg forbeholder seg rett, ifølge eget suverent skjønn, til å endre, modifisere, tilføye eller fjerne en eller flere deler av denne Avtalen, helt eller delvis, til enhver tid. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når et varsel som slike endringer legges ut på webområdet. Din fortsatte bruk av webområdet etter at endringer av denne Avtalen er lagt ut, vil bli ansett som aksept av disse endringene.

Blomberg kan avslutte, endre, korrigere feil eller utelatelser i alle deler av webområdet, foreta andre endringer av webområdet, materialene og produktene, programmene, tjenestene eller prisene (eventuelle) som er beskrevet på webområdet, suspendere eller la opphøre ethvert aspekt ved webområdet, medregnet tilgjengeligheten av alle funksjoner på webområdet, til enhver tid og uten forvarsel. Blomberg kan også sette grenser på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller hele webområdet uten forvarsel eller ansvar. Blomberg kan si opp autorisasjonen, rettighetene og lisensen som er gitt ovenfor til enhver tid, og etter et slikt avbrudd må du umiddelbart destruere alle materialer.
 

Anerkjennelse av intellektuelle eiendomsrettigheter

Du godtar at alle intellektuelle eiendomsrettigheter (medregnet, men ikke begrenset til copyright, patenter, ekspertise, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og designer (registrerte eller uregistrerte) på webområdet tilhører Blomberg eller dets lisensgivere. All goodwill og intellektuelle eiendomsrettigheter som oppstår gjennom din bruk av intellektuelle eiendomsrettigheter som tilhører Blomberg, vil tilfalle Blomberg.
 

Dele informasjon med Blomberg

Deling av personlig identifiserbar informasjon gir oss mulighet til å tilby deg en rekke fordeler. Bruk av din egen personlige konto eller annen registrering vil gjøre det enklere og mer praktisk for deg å:

  • registrere kjøpet ditt slik at du kan motta alle fordelene som kjøpet ditt berettiger
  • be om konkret informasjon om produktet og dine interesser
  • motta personlige meldinger om spesialtilbud og invitasjoner
  • betale på en enklere måte når du kjøper Blomberg-tilbehør eller -reservedeler online
  • motta varsling og informasjon om hendelser og kampanjer du har registrert deg for

Det gir oss mulighet til å gjennomføre markeds- og statistikkundersøkelser som kan hjelpe oss med å utvikle bedre produkter, forbedre webområdene våre og bli bedre kjent med forbrukerne. Du kan velge å dele informasjonen din med oss på flere måter online, for eksempel ved å fylle ut et registreringsskjema, bestille service eller installering, delta i en konkurranse, delta ved et arrangement, kjøpe produkter online, delta i en kampanje eller abonnere på et nyhetsbrev.

Merk at din personlige identifiserbare informasjon vil lagres i en sentral Blomberg-database og kan overføres fra hjemlandet ditt til andre Blomberg-selskaper rundt om i verden, som kan kommunisere med deg om våre produkter eller spesialtilbud. Hvis du ikke vil motta kampanjetilbud, kan du la oss få vite det ved å unnlate å samtykke på registreringsskjemaet.

Informasjonen kan administreres og håndteres av nøye utvalgte partnere av Blomberg. Når noe annet ikke er angitt ovenfor, vil denne informasjonen ikke sendes til en tredjepart med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det.

Hvis du vil at vi skal slutte å sende personlig tilpassede tilbud eller informasjon, kan du fortelle oss det ved å angi at du velger det bort, i e-postmeldingen eller på kontosiden din. Hvis du vil at vi skal fjerne detaljene dine, kan du fortelle oss det ved å deaktivere kontoen din fullstendig.

Merk at din personlige identifiserbare informasjon for onlinebestillinger eller serviceanmodninger utelukkende vil brukes til å innfri forpliktelsene våre overfor deg, med mindre du også oppretter en konto eller abonnerer på kampanjetilbud.

 

Sikkerhet

Du kan ikke: (a) bruke noen enhet eller programvare som er i stand til å forstyrre driften av webområdet; eller (b) gjennomføre noen handlinger som forutsetter en uforholdsmessig belastning på infrastrukturen til webområdet (for eksempel å sende store mengder e-post - "søppelpost"), eller (c) forstyrre eller manipulere webområdets programvare eller funksjonalitet. Dette omfatter å legge ut materialer på webområdet, som er infisert med virus, trojanske hester, tidsbomber eller andre elementer som kan skade eller forstyrre webområdets programmerte struktur.
 

Tredjeparts webområder

Blomberg påtar seg ikke å overvåke eller vurdere tredjeparters websideinnhold, og Blomberg er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen slike tredjeparts webområder. På dette webområdet kan Blomberg også plassere koblinger til webområder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse webområdene, må du forlate dette området. Hvis du besøker noen koblede områder, gjør du det på egen risiko, og det er ditt eget ansvar å gjennomføre alle nødvendige beskyttelsestiltak for å beskytte mot virus eller andre destruktive elementer. Blomberg fremsetter ingen garanti eller påstander med hensyn til koblede webområder som vises der, eller for noen av produktene eller tjenestene som beskrives der. Koblingene innebærer ikke at Blomberg eller dets webområdesponsorer står inne for, er knyttet til eller er juridisk forpliktet til å bruke noen varemerker, varenavn, logoer eller andre copyrightsymboler som vises i eller er tilgjengelige gjennom koblingene, eller at et koblet webområde er forpliktet til å bruke noen varemerker, varenavn, logoer eller copyrightsymboler fra Blomberg eller noen av dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.
 

Eksterne koblinger til webområdet

Alle koblinger til webområdet må godkjennes skriftlig av Blomberg, bortsett fra at Blomberg godtar koblinger der: (i)  koblingen kun er tekstbasert, inneholder navnet "Blomberg" og ikke inneholder noen av Blombergs eller dets lisensgiveres proprietære varemerker; (ii) koblingen bare "peker" på www.Blomberg.com og ikke på sider som ligger lenger nede; (iii) koblingen, når den aktiveres av en bruker, viser siden på full skjerm i et fullt operativt og navigerbart nettleservindu og ikke i en "ramme" på det koblede webområdet; og (iv) utseendet, posisjonen og andre aspekter ved koblingen verken kan opprette det falske utseende som en enhet eller dets aktiviteter eller produkter er knyttet til eller er sponset av Blomberg, eller som kan skade eller redusere goodwillen som er knyttet til navnet eller varemerkene til Blomberg eller dets datterselskaper. Blomberg forbeholder seg rett til å tilbakekalle dette koblingssamtykket til enhver tid og etter eget suverent skjønn.
 

Eksklusjon av underforståtte garantier

Selv om det er utvist stor forsiktighet for å sikre at informasjonen på dette webområdet er nøyaktig, tar Blomberg ikke noe ansvar for det. Materialene kan inneholde unøyaktigheter og typografiske feil. Blomberg garanterer ikke nøyaktigheten eller komplettheten til materialene eller påliteligheten til råd, meninger, erklæringer eller annen informasjon som vises eller distribueres over hele webområdet. Du godtar at å basere seg på slike oppfatninger, råd, erklæringer, memoranda eller informasjon skjer på egen risiko. Alt innhold tilbys "som det er" og "som tilgjengelig". Blomberg fraskriver seg uttrykkelig alle representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykte eller underforståtte, medregnet uten begrensning garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, manglende krenkelse av rettigheter eller for driften av webområdet eller innholdet på det. Blomberg verken garanterer eller fremsetter noen påstander om sikkerheten til dette webområdet. Du innser at all sendt informasjon kan bli fanget opp av uvedkommende. Blomberg garantier ikke at webområdet eller serverne som gjør dette webområdet tilgjengelig eller elektronisk kommunikasjon fra Blomberg er frie for virus elle andre skadelige elementer. Alle slike påstander, garantier og betingelser er ekskludert unntatt i den grad loven forbyr deres utelatelse.
 

Begrensning av ansvar

Under ingen omstendigheter kan Blomberg holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, følgemessige, straffende, spesielle eller tilfeldige skader (medregnet, uten begrensing, erstatning for tap av virksomhet, kontrakter, inntekter, data, informasjon eller inngrep i kommersiell virksomhet) som skyldes, oppstår fra eller i forbindelse med bruk av, eller manglende mulighet til å bruke dette webområdet eller innholdet eller på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen, selv om Blomberg er varslet om muligheten for slike erstatningskrav. I tillegg til vilkårene i dette dokumentet kan Blomberg under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for feil, unøyaktigheter, utelatelser eller andre defekter eller tidsforskyvninger eller feil i informasjonen som finnes på dette webområdet.
 

Plikt til å dempe virkningen av tap

Uten konsekvenser for begrensningen av ansvar som er beskrevet i dette dokumentet, må du gjennomføre alle rimelige trinn for å dempe alle konsekvenser av tapet som oppstår i tilknytning til et krav eller søksmål (enten det gjelder mislighold, kontraktsbrudd eller andre forhold), som du kan rette mot Blomberg.
 

Merknader

Alle referanser til "skriftlig", "merknader" og "varsling" og alle lignende uttrykk skal dekke elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) så fremt parten som stoler på kommunikasjonen, bevarer troverdig dokumentasjon på at kommunikasjonen ble sendt og mottatt.
 

Tidsforløp og enkeltbestemmelsers ugyldighet

Ethvert søksmål du kan ha med hensyn til din bruk av webområdet, må innledes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet har oppstått. Hvis en rettsinstans i et kompetent rettsområde finner at en bestemmelse i Avtalen eller en del av den ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen håndheves så langt det er mulig å påvirke Avtalens intensjon, og resten av denne Avtalen vil fortsatt ha full kraft og effekt.

Tilgang fra salgsdistrikter og plasseringer utenfor Tyskland. Blomberg fremsetter ingen påstander om at materialer på dette webområdet er hensiktsmessige eller tilgjengelige for bruk på andre steder utenfor Tyskland, og tilgang til dem er forbudt i distrikter hvor innholdet av den er ulovlig. Hvis du har tilgang til dette stedet fra utenfor Blomberg, er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover.
 

Regulerende lov

Din bruk av dette webområdet og bruksvilkårene vil reguleres av lovene i Tyskland, uten å ta hensyn til bestemmelser om lovkonflikter.

 

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing